Congratulations - 2018.06

Congrats to Xueqing Wang and Zhuang Xu on their graduation!